Geo Entertainment poll

Muhabbat ke dorahay pe Mushk ko kis ka karna chaheye intikhab?